Amazonite Bangles

Amazonite stone, stretch bracelet